Arbetsrättslig baskurs

Hur hanterar du de vanligast förekommande arbetsrättsliga frågorna på din arbetsplats? En elementär utbildning för att få en bättre förståelse för arbetsrätten, bland annat med rättsfall från Arbetsdomstolen.