Arbetstid

Hur hanterar du de vanligast förekommande frågorna kring arbetstid på din arbetsplats? En grundläggande utbildning för att få en bättre förståelse för arbetstidslagen och kollektivavtalets arbetstidsbestämmelser.