Frukostseminarium: Hur skapar vi trygga och engagerade medarbetare?

Forum för konstruktiv konflikthantering bjuder in till frukostseminarium om hur vi skapar trygga och engagerade medarbetare.

Inbjudan från Forum för konstruktiv konflikthantering:

Välkommen till ett frukostseminarium där du får inspiration och konkreta verktyg vad du som chef eller medarbetare kan göra för att du och dina medarbetare ska kunna hantera konflikter på ett lyckosamt sätt. Seminariet fokuserar på hur vi kan skapa ett klimat på våra arbetsplatser som främjar öppenhet och dialog framför kamp och illa hanterade konflikter. I tillit och öppenhet kan medarbetare utveckla sin unika potential och ge utlopp för sitt engagemang fullt ut.

Seminariet är i hög grad upplevelsebaserat där du bidrar med din egen nyfikenhet och kunskap.

Seminariet leds av Malin Tappert Thurdin arbetar med att stödja ledares, gruppers och organisationers utveckling genom konflikthantering, processledning, ledarskaps- och grupputveckling. Hon har lång erfarenhet av att arbeta både inom ideell såväl som privat sektor, i Sverige och internationellt. Hon verkar idag som konsult, facilitator och utbildare.

Tid och plats

Tid: Kl. 08.00-10.00 den 29 maj (frukost serveras från 08.00-08.15)
Plats: Sensus Möte, Klara Södra Kyrkogata 1, plan 9

Anmälan

Anmälan och frågor: Kontakta Anna Burack, anna.burack@sensus.se  
Sista anmälningsdag: 24 maj