Frukostträff om Yrkesintroduktion i Göteborg

Lägg pusslet inför framtiden – att arbeta med yrkesintroduktionsanställning för ungdomar och yrkespraktik för nyanlända.

Välkommen till frukostträff i Göteborg!

KFS anordnar tillsammans med YA-delegationen en frukostträff den 25 januari. På träffen ges du möjlighet till mer information om Yrkesintroduktion för ungdomar och praktik för nyanlända samt inspiration kring hur arbetsplatsförlagt lärande kan utformas. Rasmus Jonsson, regional YA-stödjare, beskriver hur han kan vara behjälplig i frågor kring handledning och praktik. Arbetsförmedlingen medverkar och visar sin verktygslåda. Det kommer även finnas tid för erfarenhetsutbyte, diskussion och frågestund. KFS bjuder på frukost. Bindande anmälan.

Tid: den 25 januari 08.30 – 10.00 (frukost serveras från kl. 08.00)

Plats: Göteborgsregionens kommunalförbund – GR, Anders Personsgatan 8

Anmälan: Senast den 21 januari till Conny Larsson, conny.larsson@kfs.net.