Frukostträff om Yrkesintroduktion i Stockholm

Lägg pusslet inför framtiden – att arbeta med yrkesintroduktionsanställning för ungdomar och yrkespraktik för nyanlända.

Välkommen till frukostträff i Stockholm

KFS anordnar tillsammans med YA-delegationen en frukostträff den 1 februari. På träffen ges du möjlighet till mer information om Yrkesintroduktion för ungdomar och praktik för nyanlända samt inspiration kring hur arbetsplatsförlagt lärande kan utformas. Marianne Feldt beskriver hur YA-delegationen kan stödja med handledningsstöd.  Arbetsförmedlingen medverkar och visar sin verktygslåda. Det kommer även finnas tid för erfarenhetsutbyte, diskussion och frågestund. KFS bjuder på frukost. Bindande anmälan. KFS bjuder på frukost, bindande anmälan.

Tid: den 1 februari 08.30 – 10.00 (frukost serveras från kl. 08.00)

Plats: World Trade Center – Klarabergsviadukten 70

Anmälan: Senast den 21 januari till Conny Larsson, conny.larsson@kfs.net.