Halvdagskonferens i Skellefteå om Yrkesintroduktion och praktik för nyanlända

Lägg pusslet inför framtiden – att arbeta med yrkesintroduktionsanställning för ungdomar och yrkespraktik för nyanlända.

Välkommen till en halvdagskonferens i Skellefteå!

KFS anordnar tillsammans med YA-delegationen en frukostträff den 2 februari. På träffen ges du möjlighet till mer information om Yrkesintroduktion för ungdomar och praktik för nyanlända samt inspiration kring hur arbetsplatsförlagt lärande kan utformas. YA-delegationen beskriver hur de kan vara behjälplig i frågor kring handledning och praktik.  På plats kommer även Arbetsförmedlingen vara och ge information om Arbetsförmedlingens verktygslåda.  Det kommer även finnas tid för erfarenhetsutbyte, diskussion och frågestund.  KFS bjuder på frukost. Bindande anmälan

Tid: den 2 februari 10.00 – 14.00 (frukost serveras från kl. 09.00)

Plats: Scandic Skellefteå, Kanalgatan 75

Anmälan: Senast den 21 januari till Conny Larsson, conny.larsson@kfs.net.