KFS Ledarskapsprogram block 2

KFS Ledarskapsprogram ger dig möjlighet att utveckla ditt ledarskap. Som mervärde innebär kursen möjligheter att knyta goda kontakter och skapa nätverk. Programmet omfattar åtta dagar fördelat på fyra tillfällen under året, 28-29 mars, 30-31 maj, 29-30 augusti och 24-25 oktober 2017.