Rikskonferens Bättre Skola

Välkommen till Eskilstuna och rikskonferensen Bättre Skola den 17-18 januari 2018! Konferensen riktar sig till rektorer, skolchefer, lärare, förvaltningschefer, forskare, representanter för myndigheter och organisationer inom skolområdet och andra med intresse av och ansvar för skolutveckling. Konferensen äger rum på Elite Stadshotellet, Hamngatan 11, Eskilstuna. Anmäl dig före den 22 december för reducerat pris!