Skydd mot fliseldarsjukan

Seminariet behandlar vad som händer när man exponeras för damm från träbränsle som innehåller mögelsporer vilket är en risk för personal vid fliseldade värmeverk och för de som arbetar vid avfallsanläggningar som gör flis av träavfall.