Strategisk lönebildning

Seminariet syftar till att stärka dig i det strategiska tänkte kring lönebildning. Vad kännetecknar ett framgångsrikt, strategiskt lönebildningsarbete? Kan man betrakta löneöversynen som en investering i stället för en driftskostnadsökning?