Medlemsdialog Besöksnäring och Muséer

Välkommen till Medlemsdialog om KFS framtida inriktning. Den 2 november bjuder vi in till medlemsdialog för dig som tillhör branscherna Besöksnäring och Muséer. Vi hoppas att du tar möjligheten att delta för att få information och samtala om det utvecklingsarbete som bedrivits av KFS styrelse om KFS framtida inriktning att bilda en ny gemensam organisation tillsammans med Pacta.

Vi kommer att samtala om vad det innebär för dig, ditt företag och branschen som helhet. 

Tid: 2 november kl 10-12 inklusive eftermiddagsfika. 

Plats: Göteborg, Scandinavium, Valhallagatan 1, ingång receptionen.

Du får träffa representanter från KFS ledning och styrelse samt branschrådsordförande. Vi ger en bakgrundsbeskrivning av vad som lett fram till styrelsens beslut om den framtida inriktningen och du kan förbereda dig genom att läsa det material som ligger på medlemssidorna på www.kfs.net/position

Ta tillfället i akt att göra din röst hörd och anmäl dig redan idag! 

Varmt välkommen! 
Monica Ericsson, vd KFS

×

Felmeddelande

Aktuell anmälan saknas. Vänligen kontakta KFS.