Introduktionsdag

Välkommen till introduktionsdag i Stockholm den 25 oktober, en introduktionsträff om din nya arbetsgivarorganisation och dina kollektivavtal.

Syftet med dagen är att framför allt att ge dig grundläggande information kring din nya arbetsgivarorganisation och vilka avtal som finns, hur de olika avtalen hänger ihop, partsförhållanden samt förhandlingsordning. Vi kommer inte att beröra specifika bestämmelser i avtalen vid detta tillfälle så för dig som hanterar kollektivavtalen i ditt dagliga arbete rekommenderas i nästa steg Sobonas och SKLs grund- och fördjupningskurser.

Tillsammans sorterar vi bland begrepp och de aktörer som finns inom området pension och försäkring och om det försäkringsskydd som våra kollektivavtalade försäkringar innebär. Under dagen välkomnar vi dialog och delaktighet kring dina funderingar.

Efter träffen vet du mer om din arbetsgivarorganisation och vilket stöd och service den nya organisation kan erbjuda dig som medlem. Du har till exempel personliga förhandlare som du alltid kan vända dig till.

Tid och plats

Tid: Kl. 10.00 (kaffe serveras från 09.30) till ca 16.30. Lunch ingår.
Plats: SKL-huset, Hornsgatan 20 plan 12, Stockholm

Program

  • 09.30-10.00 Frukostfika
  • 10.00-11.00 Välkommen!
    Per Nordenstam, vd tillsammans med förhandlarna Anna Steen och Erik Lardenäs berättar mer om vårt serviceutbud och vilken hjälp du kan få som medlem i den nya organisationen.
  • 11.00-16.30 Dina kollektivavtal
    Du får en inblick i avtalsstrukturen och om den förhandlingsordning som gäller. Vilka är parterna inom vårt område och vilka kollektivavtal finns?
    Du får information inom försäkring och pension och vi klargör frågeställningar inom vårt område. Tillsammans sorterar vi bland begrepp och de aktörer som finns inom området pension och försäkring samt om det försäkringsskydd som våra kollektivavtalade försäkringar innebär

Målgrupp

Introduktionsträffen riktar sig till dig som ny medlem i Pacta eller KFS eller till dig som är nyanställd i din roll inom HR-funktionen.  Du kan även vara VD eller motsvarande.

Har du några frågor?

Pia Saajakari

Kontaktperson

Pia Saajakari

Administrativ chef

Telefon: 08-452 72 74

E-post: pia.saajakari@sobona.se