Lönesättning och lönesamtal

Modern lönebildning är individuell och differentierad. Lönebildningen kan vara ett styrinstrument för arbetsgivaren, men ställer samtidigt mycket stora krav på lönesättande chefer. Kursen förmedlar den syn som avtalstecknande parter har på en väl fungerande lönebildning.

Tid och plats

Tid: Kl. 10.00- ca 16.30 (kaffe och smörgås serveras från 09.30 och lunch ingår)
Plats: Sobonas lokaler på Hornsgatan 20 i Stockholm

Självkostnadsavgift

2000 kr ex moms per deltagare. Vid utebliven närvaro eller avbokning senare än 14 dagar före kurstillfället debiteras fullt pris. Läs mer om våra självkostnadsavgifter här >

Mål

Efter genomgången kurs ska du ha kunskap om:

  • hur en lön är uppbyggd
  • hur modern lönebildning fungerar
  • grunderna för lönepolitik och löneförhandlingsprocessen
  • grundläggande samtalsteknik
  • grundläggande förutsättningar vad gäller effektiv feedback

Ur innehållet

  • Förutsättningarna för att hålla medarbetar- och lönesamtal
  • Lönepolitik och förhandlingsprocesser

Medverkande

Giggi Langlet och Lotta Gahmberg, förhandlare på Sobona.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är chef/arbetsledare och redan har eller ska börja genomföra medarbetar- och lönesamtal.

Har du några frågor?

Pia Saajakari

Kontaktperson

Pia Saajakari

Administrativ chef

Telefon: 08-452 72 74

E-post: pia.saajakari@sobona.se