Misskötsamhet i anställningen

Utbildningens syfte är att ge en fördjupning i de regler och rättsfall som omgärdar anställdas misskötsamhet och brott mot anställningsavtalet samt att ge deltagarna vägledning i hur dessa fall ska hanteras. Efter genomgången kurs ska deltagarna känna större säkerhet i hanteringen av misskötsamhet och brott mot anställningsavtalet.

Tid och plats

22 maj 2018, Kl 9.00-17.00
World Trade Center konferensen, Klarabergsgatan 70 i Stockholm

Mål

Efter genomgången utbildning ska du ha kunskap om:

 • Vilka beteenden som ur ett arbetsrättsligt perspektiv inte ska behöva accepteras av dig som arbetsgivare.
 • Hur du kan hantera olika typer av misskötsamhet för att undvika att hamna i felaktiga beslut.

Ur innehållet

 • Anställdas lojalitetsplikt
 • Misskötsamhet i olika former såsom exempelvis:
 • Samarbetssvårigheter
 • Arbetsvägran
 • Illojalitet
 • Stöld och andra tillgrepp
 • Brottslighet inom och utom anställningen
 • Misshandel eller hot

Därutöver behandlas:

 • Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet
 • Arbetsrättsliga tidsfrister
 • Avstängning

Kursen består av föreläsningar och grupparbeten med diskussioner om typfall

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till chefer och arbetsledare med behov av kunskap om att hantera de vanligast förekommande frågorna av arbetsrättslig karaktär på arbetsplatsen, samt till personalhandläggare som har till uppgift att bistå chefer i deras chefsroll. Deltagarna rekommenderas ha grundläggande kunskaper i arbetsrätt.

Avgift

Kostnadsfritt för medlemmar om inte annat avtalats. Vid avbokning senare än 14 dagar före kursstart debiteras en avgift om 1000 kronor per person.