Organisationsförändring och övertalighet för personal/förhandlingschefer eller motsvarande

Sobona bjuder in till en kurs om organisationsförändring och övertalighet. Kursen arrangeras i Stockholm och syftar till att du som personalchef och/eller förhandlingschef ska få kunskaper om de arbetsrättsliga regler och kollektivavtalsbestämmelser som reglerar organisationsförändringar och dess konsekvenser.

Tid och plats

Datum: 27 november 2018, kl. 10.00-17.00 (kaffe och smörgås serveras från 09.30)
Lokal: Sobonas utbildningslokalen på plan 6
Adress: Hornsgatan 20 i Stockholm.

Mål

Målet med kursen är att du ska få ökade kunskaper om vilka lagar och bestämmelser som arbetsgivaren har att förhålla sig till vid genomförande av organisationsförändringar. Efter kursen ska du självständigt kunna genomföra/stödja din organisation i organisationsförändringar utifrån gällande lagar och avtal.

Dina erfarenheter utgör en viktig del av kursen som även ger dig en unik möjlighet att knyta nya kontakter med chefer i liknande situation och roll som du.

Ur innehållet

  • Förhandlingar enligt MBL/samverkan
  • Risk- och konsekvensbedömning enligt AML/Arbetsmiljöverkets föreskrifter och kollektivavtal
  • Omplacering inom och utanför anställningsavtalet
  • Turordningskretsar
  • Uppsägningar
  • Utvalda AD-domar
  • Trygghet och Omställning

Medverkande

Kursledare är Peter Öhrström, Monika Lack och Göran Holm som arbetar som förhandlare på Sobona.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar med personal- och förhandlingsfrågor som huvuduppgift, oavsett vilken bransch du för närvarande är verksam inom. Du ska helst ha arbetat i funktionen som personal- eller förhandlingschef i några år och vill repetera eller fördjupa dig inom det aktuella området.