Workshop för handledare - Introduktion. ''Hej och välkommen, så här gör vi hos oss''

Kursdatum

Kursdatum: 8 oktober 2019
Ort: Malmö
Sista anmälningsdag: 9 september

Anmäl dig här


Kursdatum: 22 oktober 2019
Ort: Växjö
Sista anmälningsdag: 23 september

Anmäl dig här


Kursdatum: 5 november 2019
Ort: Stockholm
Sista anmälningsdag: 4 oktober

Anmäl dig här

Handledaren stödjer ditt företag när nya medarbetare introduceras på arbetsplatsen. Runt om i landet erbjuder vi workshops för dig som vill utvecklas i rollen som handledare. Här träffar du andra hand­ledare, tränar dina kunskaper, diskuterar och utbyter erfarenheter, nätverkar och övar tillsammans med personer i liknande situation. Du får stöd för din framtida utveckling i rollen som handledare. Varje utbildningsdag har 16 platser.

Utbildningen hjälper era medarbetare att bli riktigt bra handledare utifrån ert företags behov. Den strukturerade introduktionen gör att nya medarbetare snabbare och mer effektivt kommer igång på arbetsplatsen. Tid, energi och pengar sparas med hjälp av skickliga handledare. Den som handleder växer i sin yrkesroll och det blir lättare att identifiera framtida ledare. Det arbetsplatsförlagda lärandet och kompetensutvecklingen ökar. Genom att höja statusen på handledarrollen vill fler bli handledare! 

Avgift

Kursen är kostnadsfri för medlemmar i Sobona. Vid utebliven närvaro eller avbokning senare än 14 dagar innan kurstillfället debiteras en no show-avgift på 1000 kr ex. moms per person.

Ur innehållet

Exempel på ämnen är ledarskap, coaching, lärande, företagskultur och arbetsmiljö.

Utbildningen består av tre delar:

  • Webbutbildning där handledaren ges kunskaper och inspiration.
  • Handbok med praktiska mallar och checklistor som stöd i det vardagliga arbetet.
  • Workshop med fokus på erfarenhetsutbyte.

Inför workshopen ska du ha genomfört webbutbildningen, bekantat dig med handboken samt arbetat med förberedelsefrågor.

Tid och plats

Stockholm 26 mars 2019 
Tid: 09.00-16.00
Plats: Sobonas lokaler på Hornsgatan 20 i Stockholm

Helsingborg 10 april 2019
Tid: 09.00-16.00
Plats: Clarion Grand Hotel i Helsingborg 

Göteborg 16 april 2019
Tid: 09.00-16.00
Plats: Clarion Hotel Post i Göteborg

Malmö 8 oktober 2019
Tid: 09.00-16.00
Plats: Elite Hotel Savoy

Växjö 22 oktober 2019
Tid: 09.00-16.00
Plats: Elite Stadshotellet

Stockholm 5 november 2019
Tid: 09.00-16.00
Plats: Sobonas lokaler, Hornsgatan 20 i Stockholm

Målgrupp

Workshopen riktar sig till dig som är handledare idag eller kommer att introducera nya medarbetare på arbetsplatsen framöver.

Har du några frågor?

Pia Saajakari

Kontaktperson

Pia Saajakari

Administrativ chef

Telefon: 08-452 72 74

E-post: pia.saajakari@sobona.se