Workshop för handledare - Språkutveckling och kultur, få ihop laget. ''Från jag och du - till vi''

Kursdatum

Kursdatum: 3 april 2019
Ort: Umeå
Sista anmälningsdag: 8 mars

Anmälningstiden har gått ut. Kontakta kursadministratören.


Kursdatum: 29 april 2019
Ort: Uppsala
Sista anmälningsdag: 29 mars

Anmäl dig här


Kursdatum: 17 oktober 2019
Ort: Gävle
Sista anmälningsdag: 16 september

Anmäl dig här


Kursdatum: 19 november 2019
Ort: Stockholm
Sista anmälningsdag: 18 oktober

Anmäl dig här


Kursdatum: 26 november 2019
Ort: Malmö
Sista anmälningsdag: 25 oktober

Anmäl dig här


Kursdatum: 3 december 2019
Ort: Göteborg
Sista anmälningsdag: 4 november

Anmäl dig här

Från jag och du – till vi 
Runt om i landet erbjuder vi utbildningsdagar för dig som vill utvecklas i rollen som handledare. Här träffar du andra hand­ledare, tränar dina kunskaper, diskuterar och utbyter erfarenheter, nätverkar och övar tillsammans med personer i liknande situation. Du får stöd för din framtida utveckling i rollen som handledare. Varje utbildningsdag har 16 platser.

Vi erbjuder även en vidareutbildning i handledning för dig som vill skapa ett klimat där alla trivs och stödja en person i utvecklingen av sitt yrkesspråk. Alla arbetsplatser har sin egen kultur. Som handledare förmedlar du både yrkeskultur och sociala ”måsten”. Målet är gemenskap, trygghet och motivation att göra sitt bästa. 

Workshopen har fokus på företagskultur och att lära ut yrkesspråk till någon som inte har svenska som modersmål. Språkförståelse är viktigt för god kommunikation, vilket leder till framgång på jobbet. Du som handledare kommer att vara otroligt viktig för den du ska introducera. Genom att samtala och knyta an till personen du handleder ökar chanserna till språkutveckling och gemenskap på arbetsplatsen.

Tid och plats

Umeå 3 april 2019, Elite Hotel Mimer, kl. 09.00-16.00
Uppsala 29 april 2019, Clarion Hotel Gillet, kl. 09.00-16.00
Stockholm 19 november 2019, Sobonas lokaler, Hornsgatan 20 Stockholm, kl. 09.00-16.00
Göteborg 3 december 2019, Clarion Hotel Post, kl. 09.00-16.00
Malmö 26 november 2019, Elite Hotel Savoy, kl. 09.00-16.00

Förberedelser inför utbildningsdag

Inför utbildningsdagen ska du ha genomfört webbutbildning, bekantat dig med handboken samt arbetat med förberedelsefrågor.

Information om anmälan och avgift
Det är kostnadsfritt att delta. Vi tillämpar dock en No Show-avgift vid utebliven närvaro eller avanmälan senare än 14 arbetsdagar innan utbildningstillfällets starttid på 1 000kr. Självklart kan du skicka en kollega i ditt ställe om du får förhinder i sista sekunden. Antalet platser är begränsade. Om du vill anmäla fler än två deltagare, kontakta din kontaktperson på Sobona alternativt projektledare Conny Larsson, conny.larsson@sobona.se

Ur innehållet

Språkutveckling på arbetsplatsen består av tre delar; Ett, webbutbildning där handledaren ges kunskaper och inspiration. Två, handbok med praktiska mallar och checklistor som stöd i det vardagliga arbetet. Tre, utbildningsdag med fokus på erfarenhetsutbyte.

Medverkande

Kursledare: Conny Larsson och Giggi Langlet

Målgrupp

Utbildningsdagen riktar sig till dig som är handledare idag eller kommer att introducera nya medarbetare på arbetsplatsen framöver. Du ska innan utbildningen ha gått webbutbildning i handledning och språkutveckling.

Har du några frågor?

Conny Larsson

Kontaktperson

Conny Larsson

Projektledare

Telefon: 08-452 72 71

E-post: conny.larsson@sobona.se